passe-passe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła passe-passe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

passe-passe, passepasse <pl passe-passe, passepasses> [paspas] RZECZOW. m

passe-temps, passetemps [pastɑ̃] RZECZOW. m <pl passe-temps>

I.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] PRZYMIOT.

II.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła passe-passe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sleight of hand [Brit slʌɪt əv ˈhand, Am ˌslaɪd əv ˈhænd] RZECZOW.

I.hocus-pocus [Brit həʊkəsˈpəʊkəs, Am ˌhoʊkəsˈpoʊkəs] RZECZOW.

II.hocus-pocus [Brit həʊkəsˈpəʊkəs, Am ˌhoʊkəsˈpoʊkəs] WYKRZYK.

passe-passe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła passe-passe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

passe-passe → tour

Zobacz też tour2, tour1

Tłumaczenia dla hasła passe-passe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文