passif w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła passif w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pass|if (passive) [pasif, iv] PRZYMIOT.

III.pass|if (passive) [pasif, iv]

IV.pass|if (passive) [pasif, iv]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła passif w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

passif w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła passif w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła passif w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

passif Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文