patte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła patte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

Zobacz też chat2, chat1, canard

patte-d'oie <pl pattes-d'oie> [patdwɑ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła patte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
paw (hand) pej
patte ż inf
lug CONSTR, TECH

patte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła patte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

patte-d'oie <pattes-d'oie> [patdwa] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła patte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

patte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文