pauvres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pauvres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. pauvre (déficient):

II.pauvre [povʀ] RZECZOW. mf inf (à plaindre)

Tłumaczenia dla hasła pauvres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pauvres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pauvres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pauvre [ou sale] péj con!

Tłumaczenia dla hasła pauvres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pauvres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pauvre [ou sale] péj con!

pauvres Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文