pays: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pays: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pays (payse) [pei, iz] RZECZOW. m (ż) (compatriote)

Zobacz też conquérir

arrière-pays <pl arrière-pays> [aʀjɛʀpei] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pays: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pays: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pays: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arrière-pays [aʀjɛʀpei] RZECZOW. m inv

Pays de Galles [pɛidəgal] RZECZOW. m

Pays de la Loire [pɛidəlalwa:ʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pays: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pays: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pays: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文