peau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

peau de vache fig, inf
peau de vache fig, inf
shit slang

Zwroty:

Zobacz też ours, neuf2, neuf1

ours <pl ours> [uʀs] RZECZOW. m

I.neuf2 (neuve) [nœf, nœv] PRZYMIOT.

neuf m < pl neuf>:

il y a du neuf

III.neuf2 (neuve) [nœf, nœv]

I.neuf1 [nœf] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

II.neuf1 <pl neuf> [nœf] RZECZOW. m

peau-rouge <pl peaux-rouges> [poʀuʒ] PRZYMIOT.

Peau-Rouge <pl Peaux-Rouges> [poʀuʒ] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła peau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

vieille peau péj inf
faire la peau à qn inf
y laisser sa [ou la] peau inf
tenir à sa peau inf

Peau-Rouge <Peaux-Rouges> [poʀuʒ] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

peau Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła peau w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文