peine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. peine (effort):

3. peine (difficulté):

4. peine (punition) (gén):

peine LAW

Zobacz też suffire

I.suffire [syfiʀ] CZASOW. nieprzech. (être suffisant)

double peine [dubləpɛn] RZECZOW. ż

I.grand-peine [ɡʀɑ̃pɛn] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

peine Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła peine w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文