penses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła penses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. penser (avoir une opinion):

2. penser (croire):

penser que
you bet! inf

II.penser à CZASOW. przech. obj.indir.

1. penser (songer):

2. penser (se souvenir):

penser à

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] RZECZOW. m inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła penses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

penses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła penses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła penses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

penses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文