pente w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pente w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

remonte-pente <pl remonte-pentes> [ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t] RZECZOW. m

contre-pente <pl contre-pentes>, contrepente <pl contrepentes> [kɔ̃tʀəpɑ̃t] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pente w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pente w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pente w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

remonte-pente <remonte-pentes> [ʀ(ə)mɔ̃tpɑ̃t] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pente w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pente Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文