perdant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła perdant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.perdant (perdante) [pɛʀdɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.perdant (perdante) [pɛʀdɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

2. perdre (ne pas conserver):

Zobacz też dix

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to go round the bend Brit inf
to go nuts slang

Tłumaczenia dla hasła perdant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
loser (gen) GAMES, SPORT (person who fails to win)
perdant/-e m/ż
m/ż he's a born loser
perdant/-e m/ż

perdant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła perdant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.perdant(e) [pɛʀdɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.perdant(e) [pɛʀdɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła perdant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perdant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

perdant Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła perdant w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文