perdues w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła perdues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. perdre (ne pas conserver):

Zobacz też dix

I.perdu (perdue) [pɛʀdy] CZASOW. pp

perdu → perdre

II.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

III.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

Zobacz też perdre

2. perdre (ne pas conserver):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to go round the bend Brit inf
to go nuts slang

Tłumaczenia dla hasła perdues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perdues w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła perdues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perdu part passé de perdre

II.perdu(e) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

Zobacz też perdre

Tłumaczenia dla hasła perdues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perdues Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

perdues Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła perdues w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文