perdus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła perdus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.perdu (perdue) [pɛʀdy] CZASOW. pp

perdu → perdre

II.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

III.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

Zobacz też perdre

2. perdre (ne pas conserver):

2. perdre (ne pas conserver):

Zobacz też dix

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła perdus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perdus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła perdus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perdu part passé de perdre

II.perdu(e) [pɛʀdy] PRZYMIOT.

Zobacz też perdre

Tłumaczenia dla hasła perdus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perdus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

perdus Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła perdus w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文