permettez w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła permettez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

permettre zwrotny:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła permettez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
permettez(-moi)!

permettez w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła permettez w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr CZASOW. przech. impers

Tłumaczenia dla hasła permettez w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

permettez Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

may I?
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文