permettez-moi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła permettez-moi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. allow (authorize):

I.permit RZECZOW. [Brit ˈpəːmɪt, Am ˈpərmɪt]

II.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. przech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

III.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. nieprzech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

I.present RZECZOW. [Brit ˈprɛz(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)nt]

III.present PRZYMIOT. [Brit ˈprɛz(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)nt]

I.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] RZECZOW.

1. interest U (enthusiasm):

3. interest (benefit):

II.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] CZASOW. przech.

1. sound (seem):

2. sound (give impression by voice or tone):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła permettez-moi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

to add (à to)
I would (also) add that
ajouter foi à qc form
ne pas ajouter foi à qc form
add 8

2. reprendre:

4. reprendre (recommencer):

Zobacz też bête

1. bête (pas intelligent):

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

permettez-moi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła permettez-moi w angielski»francuski słowniku

circumlocution [ˌsɜ:kəmləˈkju:ʃən, Am ˌsɜ:r-] RZECZOW. form no pl

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文