permis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła permis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.permis (permise) [pɛʀmi, iz] CZASOW. pp

permis → permettre

II.permis (permise) [pɛʀmi, iz] PRZYMIOT.

IV.permis (permise) [pɛʀmi, iz]

Zobacz też permettre, Permis de conduire

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

permettre zwrotny:

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

permettre zwrotny:

Zobacz też Conduite accompagnée, conduite

conduite [kɔ̃dɥit] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła permis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

permis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła permis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

permis part passé de permettre

Zobacz też permettre

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr CZASOW. przech. impers

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr CZASOW. przech. impers

Tłumaczenia dla hasła permis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

permis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

permis Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文