peuvent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peuvent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pouvoir1 [puvwaʀ] CZASOW. posiłk. Can et may qui peuvent traduire le verbe pouvoir ne s'emploient ni à l'infinitif, ni au futur.

1. pouvoir (être capable de):

I've had it inf
I'm full inf

2. pouvoir (être autorisé à):

5. pouvoir (être susceptible de):

Zobacz też vieillesse

5. pouvoir POL:

Zwroty:

contre-pouvoir <pl contre-pouvoirs>, contrepouvoir <pl contrepouvoirs> [kɔ̃tʀəpuvwaʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peuvent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peuvent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peuvent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

peuvent [pøv], peux [pø] CZASOW.

peuvent indic prés de pouvoir

Zobacz też pouvoir2, pouvoir1

Zwroty:

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła peuvent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

peuvent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

peuvent Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文