photo w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła photo w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

photo [fɔto] RZECZOW. ż abbr photographie

Zobacz też photographie

photographie [fɔtoɡʀafi] RZECZOW. ż

safari-photo <pl safaris-photos> [safaʀifɔto] RZECZOW. m

roman-photo <pl romans-photos> [ʀɔmɑ̃foto] RZECZOW. m

photo-interprétation, photointerprétation [fɔtoɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] RZECZOW. ż

photo-finish, photofinish <pl photos-finish, photosfinish> [fɔtofiniʃ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła photo w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

photo w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła photo w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

photo [fɔto] RZECZOW. ż photographie

Zobacz też photographie

safari-photo <safaris-photos> [safaʀifɔto] RZECZOW. m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ̃fɔto] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła photo w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

photo Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文