piège w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piège w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

piège à cons slang
con inf
piège à ions ELECTRON
ion trap Brit
piège à ions ELECTRON
piège à poux slang
piège à rats lit

Zobacz też piéger

Tłumaczenia dla hasła piège w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

piège w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piège w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

question-piège <questions-pièges> [kɛstjɔ̃pjɛʒ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła piège w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piège Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文