pied: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pied: w francuski»angielski słowniku

1. pied ANAT:

je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the arse Brit vulg sl
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the ass Am slang
à pied (gén)
être aux pieds de qn lit, fig
traîner les pieds lit, fig

Zwroty:

to have it away slang

Zobacz też six

sous-pied <pl sous-pieds> [supje] RZECZOW. m

cale-pied <pl cale-pieds> [kalpje] RZECZOW. m

I.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] PRZYMIOT.

II.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] PRZYSŁ.

nu-pied <pl nu-pieds> [nypje] RZECZOW. m (sandale)

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf PRZYMIOT.

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf RZECZOW. mf

pied-d'alouette <pl pieds-d'alouette> [pjedalwɛt] RZECZOW. m

pied-bot <pl pieds-bots> [pjebo] RZECZOW. m

pied-plat <pl pieds-plats> [pjepla] RZECZOW. m

repose-pied <pl repose-pieds> [ʀ(ə)pozpje] RZECZOW. m

pied: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pied: w francuski»angielski słowniku

Zwroty:

contre-pied [kɔ̃tʀəpje] RZECZOW. m sans pl

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] RZECZOW. m

chausse-pied <chausse-pieds> [ʃospje] RZECZOW. m

plain-pied [plɛ̃pje] RZECZOW. m sans pl

I.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] RZECZOW. mf inf

II.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] PRZYMIOT.

croche-pied <croche-pieds> [kʀɔʃpje] RZECZOW. m

cou-de-pied <cous-de-pied> [kudpje] RZECZOW. m

pied: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文