ping-pong w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ping-pong w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ping-pong® [Brit ˈpɪŋpɒŋ, Am ˈpɪŋˌpɔŋ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła ping-pong w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ping-pong® <pl ping-pongs>, pingpong <pl pingpongs> [piŋpɔ̃ŋ] RZECZOW. m

Zobacz też bond

2. table (lieu du repas):

à table
to book a table (for five) Brit
à table!

8. table (facette supérieure d'une pierre):

table de jeu JEUX
table ronde lit, fig

ping-pong w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文