pipe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pipe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

casse-pipe <pl casse-pipe, casse-pipes> [kaspip] RZECZOW. m slang

cure-pipes, cure-pipe <pl cure-pipes> [kyʀpip] RZECZOW. m

porte-pipes, porte-pipe <pl porte-pipes> [pɔʀt(ə)pip] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pipe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pipe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pipe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pipe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pipe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pipe ż à eau
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文