piquant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła piquant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.piquant (piquante) [pikɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

8. piquer inf:

to pinch Brit inf
to pinch Brit inf

Zobacz też frotter

Tłumaczenia dla hasła piquant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

piquant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła piquant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

piquant(e) [pikɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła piquant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

piquant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文