pis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pis [pi] PRZYMIOT. inv liter

III.pis <pl pis> [pi] RZECZOW. m

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] RZECZOW. m

pi <pl pi, pis> [pi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tant pis! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文