pis-aller w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pis-aller w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pis-aller w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.settle for CZASOW. [Brit ˈsɛt(ə)l -, Am ˈsɛdl -] (settle for [sth])

pis-aller w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文