places w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła places w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. place (espace):

2. place (emplacement, espace défini):

payer sa place TRANSP

4. place:

place aux jeunes ou à la jeunesse! lit, fig

5. place (substitution):

6. place (situation définie):

ruling attr

Zobacz też chasse

1. chasse (activité):

I.placé (placée) [plase] CZASOW. pp

placé → placer

II.placé (placée) [plase] PRZYMIOT.

1. placé (situé géographiquement):

Zobacz też placer

demi-place <pl demi-places> [d(ə)miplas] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła places w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

places w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła places w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła places w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

places Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文