plaisantes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plaisantes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.plaisanter [plɛzɑ̃te] CZASOW. przech. (railler)

Zobacz też mauvais

I.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRZYMIOT.

8. mauvais (méchant):

II.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż) inf

III.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] PRZYSŁ.

V.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

VI.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz]

Tłumaczenia dla hasła plaisantes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plaisantes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plaisantes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plaisant(e) [plɛzɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła plaisantes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plaisantes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文