plan w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plan w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.plan (plane) [plɑ̃, plan] PRZYMIOT.

7. plan (niveau):

leading attr

8. plan (projet):

III.plan (plane) [plɑ̃, plan]

plan fixe CINE
plan moyen CINE
plan social ECON, COM
plan social ECON, COM

IV.plan (plane) [plɑ̃, plan]

Zobacz też gros, comète

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

plan-plan [plɑ̃plɑ̃] PRZYMIOT. inv inf

demi-plan <pl demi-plans> [d(ə)miplɑ̃] RZECZOW. m MAT

arrière-plan <pl arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] RZECZOW. m lit, fig

plan-relief <pl plans-reliefs> [plɑ̃ʀəljɛf] RZECZOW. m

plan-séquence <pl plans-séquences> [plɑ̃sekɑ̃s] RZECZOW. m

plan-concave <pl plan-concaves> [plɑ̃kɔ̃kav] PRZYMIOT.

plan-convexe <pl plan-convexes> [plɑ̃kɔ̃vɛks] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła plan w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plan w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plan w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arrière-plan <arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] RZECZOW. m a. fig

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plan w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plan Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

plan Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文