planches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła planches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.planche [plɑ̃ʃ] RZECZOW. ż

planche à roulettes SPORT

I.plancher [plɑ̃ʃe] RZECZOW. m

III.plancher [plɑ̃ʃe] CZASOW. nieprzech. inf ECOLE

planche-contact <pl planches-contact> [plɑ̃ʃkɔ̃takt] RZECZOW. ż PHOT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła planches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

planches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła planches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła planches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

planches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文