plante w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plante w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też planter

5. planter (abandonner) inf:

to dump inf
to pack in inf
to chuck in Brit inf
to ditch inf

II.planter [plɑ̃te] CZASOW. nieprzech. inf INFOR

5. planter (abandonner) inf:

to dump inf
to pack in inf
to chuck in Brit inf
to ditch inf

II.planter [plɑ̃te] CZASOW. nieprzech. inf INFOR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plante w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plante w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plante w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

planté(e) [plɑ̃te] PRZYMIOT. (debout et immobile)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plante w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plante Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文