plate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też plat

I.plat (plate) [pla, plat] PRZYMIOT.

plat de nouilles inf péj
drip inf, péj
plates côtes GASTR

I.plat (plate) [pla, plat] PRZYMIOT.

plat de nouilles inf péj
drip inf, péj
plates côtes GASTR

Zobacz też vengeance, couture

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] RZECZOW. ż

I.couture [kutyʀ] PRZYMIOT. inv

plate-forme, plateforme <pl plates-formes, plateformes> [platfɔʀm] RZECZOW. ż

plate-bande, platebande <pl plates-bandes, platesbandes> [platbɑ̃d] RZECZOW. ż (dans un jardin)

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] RZECZOW. m

passe-plat <pl passe-plats> [paspla] RZECZOW. m

couvre-plat <pl couvre-plats> [kuvʀəpla] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła plate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plateforme, plate-forme [platfɔʀm] <plates-formes> RZECZOW. ż

platebande, plate-bande [platbɑ̃d] <plates-bandes> RZECZOW. ż

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] RZECZOW. m

chauffe-plat <chauffe-plats> [ʃofpla] RZECZOW. m

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła plate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文