pleins w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pleins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

terre-plein, terreplein <pl terres-pleins, terrespleins> [tɛʀplɛ̃] RZECZOW. m

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

trop-plein <pl trop-pleins> [tʀoplɛ̃] RZECZOW. m

plein-temps <pl pleins-temps> [plɛ̃tɑ̃] RZECZOW. m

plein-air <pl plein-air> [plɛnɛʀ] RZECZOW. m ECOLE

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pleins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pleins w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pleins w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plein(e) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ̃] RZECZOW. m

trop-plein <trop-pleins> [tʀoplɛ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pleins w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pleins Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文