plume w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plume w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. plume (pour écrire):

II.plume [plym] RZECZOW. m slang

plume → plumard

Zobacz też plumard

porte-plume, porteplume <pl porte-plume, porteplumes> [pɔʀt(ə)plym] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła plume w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

plume w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła plume w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła plume w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

plume Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文