poches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vide-poches, vide-poche <pl vide-poches> [vidpɔʃ] RZECZOW. m

1. poche (de vêtement):

en poche lit

II.poche [pɔʃ] RZECZOW. m TYP

to fork out inf

Tłumaczenia dla hasła poches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pocket fig
pocket MIN, GEOL

poches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vide-poches <vide-poches> [vidpɔʃ] RZECZOW. m

poche3 [pɔʃ] RZECZOW. ż CH (cuillère à pot, louche)

poche-revolver <poches-revolver> [pɔʃʀevɔlvɛʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła poches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

poches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文