poids w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poids w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poids <pl poids> [pwa] RZECZOW. m

2. poids (importance):

poids coq SPORT
poids léger SPORT
poids lourd SPORT
poids lourd TRANSP
poids lourd TRANSP
poids mort TECH
poids mort TECH
poids mort fig
poids mort fig
drag inf
poids mouche SPORT
poids moyen SPORT
poids plume SPORT
poids total à vide, PTAV TRANSP
poids welter SPORT

Tłumaczenia dla hasła poids w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

poids w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poids w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła poids w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
lanceur(-euse) m (ż) de poids

poids Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

poids z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文