poissons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poissons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też engueuler

poisson-scie <pl poissons-scies> [pwasɔ̃si] RZECZOW. m

poisson-chat <pl poissons-chats> [pwasɔ̃ʃa] RZECZOW. m

poisson-lune <pl poissons-lunes> [pwasɔ̃lyn] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła poissons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poissons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poissons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
shoal Brit

Tłumaczenia dla hasła poissons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poissons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文