politique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła politique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.politique [pɔlitik] RZECZOW. m

III.politique [pɔlitik] RZECZOW. ż POL

politique-fiction <pl politiques-fictions> [pɔlitikfiksjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła politique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

politique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła politique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.politique [pɔlitik] RZECZOW. ż

III.politique [pɔlitik] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła politique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

politique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

politique Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文