pommée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pommée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crisps Brit
chips Brit

Zobacz też trois

pommé (pommée) [pɔme] PRZYMIOT.

vide-pomme <pl vide-pommes> [vidpɔm] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pommée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pommée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pommée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pomme de terre <pommes de terre> [pɔmdətɛʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pommée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pommée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文