portée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła portée w francuski»angielski słowniku

Zobacz też porté, porter

I.porté (portée) [pɔʀte] CZASOW. pp

porté → porter

II.porté (portée) [pɔʀte] PRZYMIOT.

1. porté (distance):

long-/short-/medium-range weapon

5. porter (avoir):

8. porter (diriger):

II.porter sur CZASOW. przech. obj.indir.

I.porté (portée) [pɔʀte] CZASOW. pp

porté → porter

II.porté (portée) [pɔʀte] PRZYMIOT.

1. porté (distance):

long-/short-/medium-range weapon

Zobacz też porter

5. porter (avoir):

8. porter (diriger):

II.porter sur CZASOW. przech. obj.indir.

5. porter (avoir):

8. porter (diriger):

II.porter sur CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też nuit

1. nuit (période):

1. porte (entrée):

to sack Brit inf