portes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła portes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. porter (avoir):

8. porter (diriger):

II.porter sur CZASOW. przech. obj.indir.

Zobacz też nuit

1. nuit (période):

1. porte (entrée):

to sack Brit inf
open day Brit

Zobacz też balayer

I.porté (portée) [pɔʀte] CZASOW. pp

porté → porter

II.porté (portée) [pɔʀte] PRZYMIOT.

1. porté (distance):

long-/short-/medium-range weapon

Zobacz też porter

5. porter (avoir):

8. porter (diriger):

II.porter sur CZASOW. przech. obj.indir.

porte-à-porte <pl porte-à-porte> [pɔʀtapɔʀt] RZECZOW. m

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] RZECZOW. m

porte-conteneurs, porte-conteneur <pl porte-conteneurs> [pɔʀt(ə)kɔ̃tənœʀ] RZECZOW. m

porte-jarretelles, porte-jarretelle <pl porte-jarretelles> [pɔʀt(ə)ʒaʀtɛl] RZECZOW. m

porte-hélicoptères, porte-hélicoptère <pl porte-hélicoptères> [pɔʀtelikɔptɛʀ] RZECZOW. m

porte-cigarettes, porte-cigarette <pl porte-cigarettes> [pɔʀt(ə)siɡaʀɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła portes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

portes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła portes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. porte:

à la porte Belg (dehors, à l'extérieur)

Zwroty:

à la porte!

porte-à-porte [pɔʀtapɔʀt] RZECZOW. m inv

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] RZECZOW. m sans pl

porte-cartes [pɔʀtəkaʀt] RZECZOW. m inv

porte-parapluies [pɔʀtpaʀaplɥi] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła portes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

portes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)