posté w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła posté w francuski»angielski słowniku

Zobacz też poster1, poster2

1. poste (fonction):

1. poste ADMIN (bureau):

the post Brit
to send [sth] by post Brit
to mail Am
to post sth Brit
poste à galène RADIO

Zobacz też lettre

1. lettre (signe graphique):

1. lettre:

lettres UNIV, ECOLE (français)
arts Brit

avant-poste <pl avant-postes> [avɑ̃pɔst] RZECZOW. m

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] RZECZOW. ż

timbre-poste <pl timbres-poste> [tɛ̃bʀ(ə)pɔst] RZECZOW. m

wagon-poste <pl wagons-postes> [vaɡɔ̃pɔst] RZECZOW. m

malle-poste <pl malles-poste> [malpɔst] RZECZOW. ż

poste-frontière <pl postes-frontières> [pɔstfʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. m

poster2 [pɔstɛʀ] RZECZOW. m (affiche)

posté w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła posté w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

posté(e) [pɔste] PRZYMIOT. ind

poste-frontière <postes-frontières> [pɔstəfʀɔ̃tjɛʀ] RZECZOW. m

timbre-poste <timbres-poste> [tɛ̃bʀəpɔst] RZECZOW. m

avant-poste <avant-postes> [avɑ̃pɔst] RZECZOW. m

poste-clé <postes-clés> [pɔstəkle] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła posté w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

posté Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

posté Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文