pot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

Zobacz też cuiller

cuiller, cuillère [kɥijɛʀ] RZECZOW. ż

cache-pot <pl cache-pot, cache-pots> [kaʃpo] RZECZOW. m

pot-de-vin <pl pots-de-vin> [podvɛ̃] RZECZOW. m

pot-aux-roses <pl pots-aux-roses> [potoʀoz] RZECZOW. m fig

pot-au-feu <pl pot-au-feu> [potofø] RZECZOW. m

pot-pourri, potpourri <pl pots-pourris, potspourris> [popuʀi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cache-pot <cache-pots> [kaʃpo] RZECZOW. m

pot-de-vin <pots-de-vin> [podvɛ̃] RZECZOW. m

I.pot-au-feu [pɔtofø] PRZYMIOT. inv inf

II.pot-au-feu [pɔtofø] RZECZOW. m inv GASTR

Tłumaczenia dla hasła pot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pot à eaulait
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文