poule w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

7. poule JEUX:

Zobacz też poussin

cul-de-poule <pl culs-de-poule ou culs-de-poules> [kydpul] RZECZOW. m (récipient)

nid-de-poule <pl nids-de-poule> [nidpul] RZECZOW. m

I.pied-de-poule <pl pieds-de-poule> [pjedpul] PRZYMIOT. inv

II.pied-de-poule <pl pieds-de-poule> [pjedpul] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła poule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

poule w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poule w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poule w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poule Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文