pourrie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pourrie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.pourri (pourrie) [puʀi] CZASOW. pp

pourri → pourrir

II.pourri (pourrie) [puʀi] PRZYMIOT.

IV.pourri (pourrie) [puʀi] RZECZOW. m (ż) slang

Zobacz też pourrir, engueuler

pot-pourri, potpourri <pl pots-pourris, potspourris> [popuʀi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pourrie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cité ż pourrie inf
pourri/-e inf
pourri inf

pourrie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pourrie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pourrie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pourrie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文