poussière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poussière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cache-poussière <pl cache-poussière, cache-poussières> [kaʃpusjɛʀ] RZECZOW. m

ramasse-poussière <pl ramasse-poussière, ramasse-poussières> [ʀamaspusjɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła poussière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poussière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poussière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ramasse-poussière <ramasse-poussière(s)> [ʀamɑspusjɛʀ] RZECZOW. m Belg, Nord (pelle à poussière)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poussière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poussière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文