Tłumaczenia dla hasła pré-emballés w angielski»francuski słowniku

1. stuff (unnamed substance):

truc m inf
ça pue ce truc! inf

3. stuff (content of speech, book, film, etc) inf:

1. stuff:

get stuffed slang!
va te faire voir! slang
stuff the system slang!
stuff you slang!
va te faire voir! slang

2. stuff (pack in):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文