précieuse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła précieuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

précieuse → précieux

Zobacz też précieux

I.préc|ieux (précieuse) [pʀesjø, øz] PRZYMIOT.

I.préc|ieux (précieuse) [pʀesjø, øz] PRZYMIOT.

semi-préc|ieux (semi-précieuse) [səmipʀesjø, øz] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła précieuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

précieuse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła précieuse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła précieuse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文