préfère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła préfère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też préférer

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła préfère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
préféré/-e m/ż

préfère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła préfère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.préféré(e) [pʀefeʀe] PRZYMIOT.

II.préféré(e) [pʀefeʀe] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła préfère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

préfère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文