prétendant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prétendant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prétendant (prétendante) [pʀetɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła prétendant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prétendant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prétendant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła prétendant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
prétendant(e) m (ż)
prétendant(e) m (ż)

prétendant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文