prévenu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prévenu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prévenu (prévenue) [pʀevny] PRZYMIOT. LAW

II.prévenu (prévenue) [pʀevny] RZECZOW. m (ż) LAW

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła prévenu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prévenu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prévenu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prévenu(e) [pʀev(ə)ny] PRZYMIOT.

II.prévenu(e) [pʀev(ə)ny] RZECZOW. m(ż) JUR

Tłumaczenia dla hasła prévenu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prévenu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文