premiers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła premiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRZYMIOT.

4. premier (par sa supériorité):

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

Zobacz też Premier ministre

premier-né (première-née) <mpl fpl premiers-nés,> [pʀəmjene, pʀəmjɛʀne] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła premiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

premiers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła premiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

premier (-ière) [pʀəmje, -jɛʀ] PRZYMIOT.

Zobacz też cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRZYMIOT. antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła premiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

premiers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文